Cumartesi, Temmuz 2, 2022

CNC Torna için G71 Çevrimi Örnekleri

G71 Torna Çevrimi CNC Torna makinelerinde G71 Tornalama Çevrimi Z eksenine paralel olarak kesme işleminin yapılması (tornalama) için kullanılır. Bu çevrim en sık kullanılan CNC Torna...

G01 Kodu Örnekleri

G01 Kodu Açıklaması G01 kodu CNC makinelerinde linear interpolasyon, diğer bir deyişle doğrusal interpolasyon, yani kesme hareketi yapmak için kullanılır. Kesme hareketi G01 kodu ile...

CNC Torna | G94 ve G95 ile İlerleme Değiştirme | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program N10 G00 X10.Z5. ; N15 G94 G01 Z0 F50. ; N20 X20.Z-5.; N25 Z-10. ; N30 G95 G02 X30.Z-15.R5. F0.21 ; N35 G01 Z-25. ; N40 X55. ; N45...

CNC Freze | G81 Çevrimi ile Delik Delme | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program N15 O0003; N25 G54 G90; N80 T02 M6; ( Guide Drill ) N82 G94; N85 G00 X15 Y15; N90 G43 G0 Z10. H2 M3; N95 G99 G90 G81...

CNC Freze | Çevrim (G81) ile Polar Koordinat (G16) | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program O1258 G54 T01 M6 G94 F400 S1000 M3 G43 G00 Z5 H1 G00 X0 Y0 G54 G90 G16 X35 Y0 G81 Z–12 R2 F400 G91 Y45 K7 G15 G80 G0 Z200 M05 M09 M30 — G91 Y45 K7;...

CNC Freze | Çevrim (G81) ile Polar Koordinat (G16) | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program O1258 G54 T01 M6 G94 F400 S1000 M3 G43 G00 Z5 H1 G00 X0 Y0 G54 G90 G16 X35 Y0 G81 Y0 Z–12 R2 F400 G91 Y30 Y60 Y30 Y60 Y30 Y60 Y30 G15 G80 G0 Z200 M05 M09 M30 G Kod Açıklamaları G00...

CNC Freze | Figür Kopyalama (G72.1 ve G72.2) | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program Ana Program O4000 ; N10 G90 G00 G17 X240. Y230. Z100. ; (P0) N20 G72.1 P4100 X120. Y120. L8 R45. ; N30 G80 G00 X240. Y230....

CNC Freze | Rotasyonel Kopyalama (G72.1) | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program Ana Program O2000 ; N10 G90 G00 G17 X250. Y100. Z100. ; (P0) N20 G72.1 P2100 L6 X100. Y50. R60. ; N30 G80 G00 X250. Y100....

CNC Freze | Koordinat Döndürme (G68) | Örnek Program

Giriş G68 komutu başta Fanuc kontrol olmak üzere genel olarak CNC programlarında koordinat döndürme işlemi için kullanılır. Bu yazıda G68 komutu ile örnek bir...

CNC Torna | Silindirik interpolasyon (G07.1) | Örnek Program

Teknik Çizim CNC Program G00 X44.0 C0; Kesme başlangıç noktasında pozisyonlama G07.1 C45.0 ; Silindirik interpolasyon modu açık G01 G42 Z47.5 F100 ; C60.0 ; Z32.5 C120.0 ; C240.0 ; G03 Z40.0...
error: Content is protected !!